TV& VIDEO

bạo hành trẻ em

Bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Namibia

Bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Namibia

VTV.vn - Trong lúc gia chủ đi vắng, bảo mẫu của gia đình chị Theron tại Namibia đã xách em bé mới 9 tháng tuổi bằng một tay, sau đó, ném đứa trẻ vào cũi như món đồ chơi.