TV& VIDEO

bảo hiểm tai nạn

Khánh Hòa sẽ khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Khánh Hòa sẽ khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Trước tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương tìm giải pháp xử lý vấn đề này.