TV& VIDEO

bảo hiểm thất nghiệp

Malaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệp

Malaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệp

VTV.vn - Ngày 25/10, Hạ viện Malaysia vừa thông qua Dự luật Hệ thống Bảo hiểm Việc làm năm 2017 với mục đích hỗ trợ tài chính tạm thời cho các công nhân bị mất việc làm.