bảo hiểm thất nghiệp

Bất cập giám định hồ sơ BHXH thủ công

Bất cập giám định hồ sơ BHXH thủ công

VTV.vn - Hơn 2.000 giám định viên thực hiện giám định hồ sơ BHXH nhưng chỉ hoàn thành được khoảng 10% khối lượng công việc.