TV& VIDEO

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đại biểu Quốc hội: Cần có giải pháp để tăng mức lương của giáo viên sau khi về hưu

Đại biểu Quốc hội: Cần có giải pháp để tăng mức lương của giáo viên sau khi về hưu

VTV.vn - Thẳng thắn đề cập trên nghị trường Quốc hội, theo đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, cần phải có giải pháp để tăng mức lương của giáo viên sau khi về hưu.