TV& VIDEO

bảo hộ công dân

Công tác bảo hộ công dân của cộng đồng người Việt tại Malaysia

Công tác bảo hộ công dân của cộng đồng người Việt tại Malaysia

VTV.vn - Công tác bảo hộ công dân luôn là vấn đề được cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đặc biệt quan tâm và chú trọng.