TV& VIDEO

bảo hộ nhãn hiệu

4 quốc gia nhận bảo hộ nhãn hiệu "Buon Ma Thuot coffee"

4 quốc gia nhận bảo hộ nhãn hiệu "Buon Ma Thuot coffee"

Sau gần 3 năm tiến hành công tác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hiệu hàng hóa, đến nay, đã có 4 quốc gia là Luxembua, Bỉ, Hà Lan và Tây Ban Nha nhận bảo hộ nhãn hiệu "Buon Ma Thuot coffee".