TV& VIDEO

Bảo lãnh chính phủ

Việt Nam mong muốn AIIB tài trợ vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

Việt Nam mong muốn AIIB tài trợ vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

VTV.vn - Việt Nam mong muốn Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) sẽ bắt đầu tài trợ vốn cho 1-2 dự án của Việt Nam trong năm 2017.