TV& VIDEO

bảo lãnh tín dụng

Nhật Bản hỗ trợ các nước ASEAN áp dụng chế độ bảo lãnh tín dụng

Nhật Bản hỗ trợ các nước ASEAN áp dụng chế độ bảo lãnh tín dụng

VTV.vn - Nhật Bản cho biết sẽ hỗ trợ các nước ASEAN xây dựng và áp dụng chế độ bảo lãnh tín dụng.