TV& VIDEO

Bão Linfa

Bão số 2 còn có khả năng mạnh thêm

Bão số 2 còn có khả năng mạnh thêm

VTV.vn - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm.