TV& VIDEO

bạo lực leo thang

Iraq: Bạo lực tiếp tục leo thang

Iraq: Bạo lực tiếp tục leo thang

Theo thống kê của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Iraq, riêng trong tháng 1/2015, tổng cộng 1.375 người Iraq đã thiệt mạng do các hành động khủng bố và bạo lực.