bạo lực súng đạn

Lớp học đấm bốc khuyến khích trẻ em tránh bạo lực tại Mỹ

Lớp học đấm bốc khuyến khích trẻ em tránh bạo lực tại Mỹ

VTV.vn - Một số nơi tại Mỹ đã tổ chức lớp học đấm bốc nhằm khyến khích trẻ em tránh xa súng đạn và bạo lực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive