TV& VIDEO

bạo lực với phụ nữ

Tuần hành phản đối bạo lực đối với phụ nữ tại Tây Ban Nha

Tuần hành phản đối bạo lực đối với phụ nữ tại Tây Ban Nha

VTV.vn - Mới đây, hàng chục nghìn người đã đổ ra các đường phố ở Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để phản đối hành động bạo lực đối với phụ nữ tại nước này.