TV& VIDEO

bảo mật thông tin cá nhân

Lỗ hổng trên mạng Internet và thách thức bảo mật thông tin cá nhân từ vụ việc của Facebook

Lỗ hổng trên mạng Internet và thách thức bảo mật thông tin cá nhân từ vụ việc của Facebook

VTV.vn - Vụ Facebook lộ thông tin người dùng không chỉ là lời cảnh tỉnh về việc bảo mật thông tin cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi có nên tham gia vào môi trường mở như Internet?