TV& VIDEO

bảo mật thông tin cá nhân

Tổng thống Nam Phi ký ban hành luật chống rửa tiền

Tổng thống Nam Phi ký ban hành luật chống rửa tiền

VTV.vn - Luật mới cho phép tăng cường kiểm tra các tài khoản ngân hàng của "những cá nhân nổi bật", bao gồm cả Tổng thống.