TV& VIDEO

bảo mật thông tin

Thiết bị điện thoại giúp bảo mật thông tin cuộc gọi

Thiết bị điện thoại giúp bảo mật thông tin cuộc gọi

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu người Ukraine vừa phát minh thiết bị hỗ trợ điện thoại, giúp bảo mật thông tin cuộc gọi.