TV& VIDEO

bảo mật thông tin

Kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (18/7/2007 - 18/7/2017) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.