TV& VIDEO

bão Maysak

Bão Maysak có khả năng đi vào Biển Đông

Bão Maysak có khả năng đi vào Biển Đông

VTV.vn - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bão Maysak tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng đi vào Biển Đông.