bão Nepartak

Siêu bão Nepartak đổ bộ vào Trung Quốc

Siêu bão Nepartak đổ bộ vào Trung Quốc

VTV.vn - Sau khi đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc, siêu bão Nepartak đã hướng tới tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.