TV& VIDEO

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giáo sư Nhật Bản tặng bộ sưu tập quý cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giáo sư Nhật Bản tặng bộ sưu tập quý cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

VTV.vn - Sau gần 400 chuyến thực địa, Giáo sư Kaneko Kazushige đã quyết định hiến tặng bộ sưu tập gần 600 hiện vật về văn hóa cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.