TV& VIDEO

Bảo tàng dân tộc học

Thực tế ảo -  Công nghệ đầy tiềm năng tại Việt Nam

Thực tế ảo - Công nghệ đầy tiềm năng tại Việt Nam

VTV.vn - Với một đất nước sở hữu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời như Việt Nam, công nghệ thực tế ảo chắc chắn là ứng dụng đầy tiềm năng trong tương lai.