Bảo tàng lịch sử quốc gia

Khám phá "Báu vật khảo cổ học Việt Nam"

Khám phá "Báu vật khảo cổ học Việt Nam"

VTV.vn - Một cuộc trưng bày quy mô lớn số lượng hiện vật mang tên "Báu vật khảo cổ học Việt Nam" đã diễn ra.