TV& VIDEO

Bảo tàng Lịch sử

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

VTV.vn - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất và có tổn thất song đã tạo được tính bước ngoặt.