TV& VIDEO

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

TTg Nguyễn Xuân Phúc: Phụ nữ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi gia đình Việt Nam

TTg Nguyễn Xuân Phúc: Phụ nữ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi gia đình Việt Nam

VTV.vn - Thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TTg Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phụ nữ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi gia đình Việt Nam cũng như đối với sự phát triển của đất nước.