TV& VIDEO

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bên kia mắt bão - Triển lãm phòng chống bạo lực gia đình

Bên kia mắt bão - Triển lãm phòng chống bạo lực gia đình

VTV.vn - Bằng những câu chuyện có thực, những nhà tổ chức Triển lãm "Bên kia mắt bão" mong muốn góp phần chấm dứt tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam.