bảo tồn di sản

Tràng An (Ninh Bình) cân bằng giữa bảo tồn và phát triển

Tràng An (Ninh Bình) cân bằng giữa bảo tồn và phát triển

VTV.vn - Từ một vùng đất ô nhiễm nặng bởi xi măng, Ninh Bình trở thành điểm sáng cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch.