TV& VIDEO

bảo tồn di tích

Những vấn đề nóng tại kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng

Những vấn đề nóng tại kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng

VTV.vn - Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra hết sức cởi mở với hàng loạt những vấn đề nóng. Nóng bởi nó chính là câu chuyện thời sự, thu hút sự quan tâm của dư luận.