bảo tồn thiên nhiên

Tăng cường phối hợp trong bảo tồn thiên nhiên tại miền Trung – Tây Nguyên

Tăng cường phối hợp trong bảo tồn thiên nhiên tại miền Trung – Tây Nguyên

VTV.vn - Đây là nội dung hội thảo được Tổng cục Lâm nghiệp và Hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam tổ chức vào sáng 18/5 tại Đà Nẵng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive