TV& VIDEO

bảo tồn văn hóa

Bảo tồn văn hóa Việt Nam qua sinh hoạt cộng đồng tại Canada

Bảo tồn văn hóa Việt Nam qua sinh hoạt cộng đồng tại Canada

VTV.vn - Dù sinh sống và định cư khắp nơi trên thế giới nhưng ở đâu cộng đồng người Việt Nam đều gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.