TV& VIDEO

bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thừa Thiên Huế: Mỗi năm có hơn 7000 nguồn tin tố giác tội phạm

Thừa Thiên Huế: Mỗi năm có hơn 7000 nguồn tin tố giác tội phạm

VTV.vn - Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có trên 35.000 nguồn tin, đơn, thư liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thừa Thiên Huế.