TV& VIDEO

bảo vệ người lao động

Cảnh giác với lời hứa hẹn xuất khẩu lao động dễ dàng

Cảnh giác với lời hứa hẹn xuất khẩu lao động dễ dàng

VTV.vn - Chỉ dựa trên lời mời chào hấp dẫn như không mất chi phí, công việc nhẹ nhàng, lương cao, nhiều người sẵn sàng theo người ngoài đến nơi xa lạ mà không lường hết rủỉ ro.