TV& VIDEO

bảo vệ người nhập cư

Những khác biệt trong chính sách của bà H.Clinton và ông D.Trump

Những khác biệt trong chính sách của bà H.Clinton và ông D.Trump

VTV.vn - Theo đánh giá của giới phân tích, bà H.Clinton và ông D.Trump đều có điểm mạnh, điểm yếu và sự khác biệt trong chính sách của mình.