bảo vệ người tiêu dùng

Giao hàng không đúng quảng cáo, Lazada bị kiểm tra hoạt động kinh doanh

Giao hàng không đúng quảng cáo, Lazada bị kiểm tra hoạt động kinh doanh

VTV.vn - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ kết hợp với một số cơ quan kiểm tra hoạt động kinh doanh của Lazada do công ty này liên tục bị khách hàng khiếu nại, tố cáo.