TV& VIDEO

bảo vệ quyền con người

Người giữ chức vụ có quyền hạn càng cao thì xử phạt càng nặng

Người giữ chức vụ có quyền hạn càng cao thì xử phạt càng nặng

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã nêu điểm mới trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi).