TV& VIDEO

bảo vệ tài nguyên

Phát triển bền vững cần sự chung tay từ mỗi người dân

Phát triển bền vững cần sự chung tay từ mỗi người dân

VTV.vn - Sáng nay (7/7), Hội thảo công bố và triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã diễn ra tại Hà Nội.