Bar tây trong lòng phố cổ Hà Nội giờ đây là điểm thu hút cả khách việt và khách tây bởi sự độc đáo