TV& VIDEO

bất cập

Công tác tổ chức Kỳ thi Quốc gia: Còn nhiều tranh cãi!

Công tác tổ chức Kỳ thi Quốc gia: Còn nhiều tranh cãi!

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm về những thay đổi trong phương án chính thức Kỳ thi Quốc gia, trong đó có nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng về công tác tổ chức kỳ thi này.