TV& VIDEO

bật đèn xanh

Bật đèn xanh nhân ngày thế giới nhận thức về tự kỷ

Bật đèn xanh nhân ngày thế giới nhận thức về tự kỷ

VTV.vn - Hơn 13.000 tòa nhà tại hơn 130 nước trên thế giới đã cùng được thắp đèn xanh để kêu gọi nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng tự kỷ.