bất động sản Hà Nội

Bất động sản Hà Nội, TP.HCM khởi sắc trong 2015

Bất động sản Hà Nội, TP.HCM khởi sắc trong 2015

VTV.vn - Năm 2015 là năm Hà Nội và TP.HCM có số giao dịch thành công ngang nhau và đều tăng khoảng gần 2 lần so với năm trước.