TV& VIDEO

bất động sản nghĩ dưỡng

Hơn 500 khách mời đã sẵn sàng trước Hội thảo bất động sản nóng nhất hiện nay

Hơn 500 khách mời đã sẵn sàng trước Hội thảo bất động sản nóng nhất hiện nay

VTV.vn - Hơn 300 chuyên gia, khách mời, các nhà đầu tư cùng 200 nhà báo trong lĩnh vực bất động sản đã tụ hội tại FLC Quy Nhơn, Bình Định để sẵn sàng tham gia Hội thảo Condotel.