TV& VIDEO

bắt giữ và trục xuất một trong hai nghi phạm