TV& VIDEO

Bát Tràng

"Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" sẽ có nhiều điểm nhấn

"Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" sẽ có nhiều điểm nhấn

Lễ hội Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014 sẽ diễn ra từ ngày 05-09/4/2014, tại thủ đô Hà Nội.