TV& VIDEO

bầu Chủ tịch nước

Đại biểu Quốc hội tin tưởng vào tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đại biểu Quốc hội tin tưởng vào tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội tin tưởng, với trình độ, năng lực và kinh nghiệm, tân Chủ tịch nước sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó.