TV& VIDEO

bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa tạm có ưu thế

Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa tạm có ưu thế

Ngày mai (04/11), cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống sẽ diễn ra tại Mỹ, và Đảng Cộng hòa được cho đang có ưu thế với đa số ghế tại Hạ viện.