TV& VIDEO

bầu cử tổng thống mỹ

Facebook siết chặt kiểm soát quảng cáo chính trị

Facebook siết chặt kiểm soát quảng cáo chính trị

VTV.vn - Facebook sẽ bắt đầu chia sẻ với các điều tra viên của Quốc hội Mỹ khoảng 3.000 quảng cáo chính trị được cho là có liên quan đến Nga trên Facebook vài tháng trước.