TV& VIDEO

bầu khí quyển

“Ba Mặt Trời” cùng xuất hiện ở Trung Quốc

“Ba Mặt Trời” cùng xuất hiện ở Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 25/12, người dân thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã được chứng kiến ba Mặt Trời xuất hiện cùng lúc.