bầu khí quyển

Người ngoài hành tinh rất có thể đang sống ở Sao Kim

Người ngoài hành tinh rất có thể đang sống ở Sao Kim

VTV.vn - các nhà khoa học của NASA tin rằng các sinh vật nhỏ bé ngoài hành tinh rất có thể đang tồn tại trong những đám mây axit của sao Kim.