TV& VIDEO

bẫy thu nhập trung bình

1,12 triệu người thất nghiệp, thu nhập bình quân giảm trong quý II/2017

1,12 triệu người thất nghiệp, thu nhập bình quân giảm trong quý II/2017

VTV.vn - Theo Tổng Cục Thống kê, cả nước có khoảng 1,12 triệu người thất nghiệp, thu nhập bình quân giảm khoảng 300.000 đồng so với quý I nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2016.