TV& VIDEO

bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc

Bê bối chính trị ở Hàn Quốc: Đặt thỏa thuận hợp tác với các nước lớn vào thế “dở dang”

Bê bối chính trị ở Hàn Quốc: Đặt thỏa thuận hợp tác với các nước lớn vào thế “dở dang”

VTV.vn - Vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park đang đặt những sáng kiến chiến lược, thỏa thuận hợp tác giữa Seoul và một loạt nước lớn vào thế “dở dang”.