TV& VIDEO

bê bối trốn thuế

EU tổ chức hội nghị về chống trốn thuế

EU tổ chức hội nghị về chống trốn thuế

VTV.vn - Cuộc chiến chống trốn thuế và tăng cường minh bạch hoạt động đầu tư của EU là chủ đề chính được bàn luận tại hội nghị Hội đồng kinh tế EU diễn ra tại Slovakia.