bến cảng

Quy hoạch cảng Dung Quất 2 rộng hơn 1.850 ha

Quy hoạch cảng Dung Quất 2 rộng hơn 1.850 ha

Bộ Giao thông Vận tại vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất 2, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, cảng Dung Quất 2 được quy hoạch rộng hơn 1.850 ha với 27 bến cảng các loại.