TV& VIDEO

Bến Cát

Bản án nghiêm khắc dành cho đối tượng gây rối ở Bình Dương

Bản án nghiêm khắc dành cho đối tượng gây rối ở Bình Dương

Các đối tượng lợi dụng tuần hành gây rối trật tự, cố ý làm hư hỏng, trộm cắp tài sản của doanh nghiệp ở Bình Dương đã nhận bản án đích đáng.