TV& VIDEO

bến phà

Ùn tắc giao thông sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Ùn tắc giao thông sau kỳ nghỉ lễ 2/9

 Lượng người trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 2/9, đã gây ra những xáo trộn về giao thông.