TV& VIDEO

bệnh bạch hầu

Nói điều muốn nói: Tiêm chủng ở vùng cao - Những "vùng lõm" chết người (9h45, Chủ nhật, 19/11)

Nói điều muốn nói: Tiêm chủng ở vùng cao - Những "vùng lõm" chết người (9h45, Chủ nhật, 19/11)

VTV.vn - Giao thông cách trở chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến công tác điều trị, khám chữa bệnh nói chung ở các địa phương vùng núi cao còn tồn tại nhiều hạn chế.