TV& VIDEO

bệnh bạch hầu

Quảng Nam: Cách ly thêm 5 ca nghi phơi nhiễm bệnh bạch hầu

Quảng Nam: Cách ly thêm 5 ca nghi phơi nhiễm bệnh bạch hầu

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam đã cho công bố hiện tượng bệnh bạch hầu trên toàn huyện Nam Trà My và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống.