bệnh bạch hầu

Yemen: 2/3 số ca ung thư không được phát hiện trong năm 2017

Yemen: 2/3 số ca ung thư không được phát hiện trong năm 2017

VTV.vn - Đây là số liệu đáng báo động do Tổ chức Y tế thế giới WHO cung cấp.