TV& VIDEO

bệnh bại liệt

Hơn 150 quốc gia chuyển sang dùng vaccine phòng bại liệt mới

Hơn 150 quốc gia chuyển sang dùng vaccine phòng bại liệt mới

VTV.vn - Hơn 150 quốc gia trên thế giới đã bắt đầu chuyển sang sử dụng một loại vaccine phòng bại liệt mới.